צפת

צפת
קריית מאור חיים
גני הדר
שכונת עופר
אזור תעשיה חדש (מערב)